Belastingdienst

Algemene informatie

Kinderdagverblijf Ratjetoe is een geregistreerd kinderdagverblijf waardoor jullie, indien jullie hier recht op hebben, gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag. Deze kan aangevraagd worden bij de Belastingdienst.

Meer informatie hierover kunnen jullie vinden op:

Toolkit Kinderopvangtoeslag

Het Landelijk Registratie Nummer

Het Landelijk Registratie Nummer hebben jullie nodig om ons kinderdagverblijf bij de Belastingdienst aan te melden.

Locatie Van Horneplein

Locatie Mussenberg

De gemeenten krijgen middelen van het Rijk om twee dagdelen opvang voor alle peuters mogelijk te maken d.m.v. een subsidie regeling.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op voor meer informatie