Ziekte en afmelden

Ziekte

Als het kind niet helemaal fit of verkouden is dan is het bij ons in goede handen. Jullie kind mag gewoon naar de opvang komen als het fit genoeg is om deel te nemen aan het dagprogramma.

Heeft jullie kind een besmettelijke ziekte dan is het in veel gevallen af te raden om het kind naar de opvang te brengen, maar dit gebeurt in overleg. Bel dus altijd even van te voren of het mogelijk is om jullie kind te brengen.

Wordt het kind ziek tijdens de opvang of krijgt het koorts (vanaf 38.0) dan zullen wij altijd contact opnemen met een van de ouders om te overleggen wat het beste is voor het kind.

Als er medicijnen toegediend moeten worden zijn de ouders verplicht om een “overeenkomst gebruik geneesmiddelen” in te vullen. Alleen dan zijn de leidsters bevoegd om een kind medicijnen toe te dienen. Wij geven geen zetpillen / paracetamol tenzij dit op recept van de huisarts is afgegeven.

Afmelden

Als jullie kind voor een bepaalde dag wordt afgemeld dan kan dit kosteloos tot minimaal 24 uur van te voren. Wordt er dezelfde dag nog afgemeld, ook in geval van ziekte, dan worden deze uren wel in rekening gebracht.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op voor meer informatie, een rondleiding of een kennismaking.