Oudercommissie

Algemene informatie

Kinderdagverblijf Ratjetoe beschikt over een oudercommissie. Deze oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen die naar de dagopvang, peuterprogramma of BSO komen. Het doel is om de belangen van alle ouders te behartigen, maar ook het meedenken met en het geven van advies aan Ratjetoe.
De oudercommissie helpt ook mee met het organiseren van activiteiten voor ouders/verzorgers en kinderen. Denk hierbij aan thema-activiteiten, seizoenfeesten en uitstapjes.

De oudercommissie komt een keer per jaar samen om zaken te bespreken die belangrijk zijn om een goede kwaliteit van de opvang te kunnen waarborgen. Hierbij wordt ook de leidinggevende uitgenodigd om een deel van de vergadering bij te wonen om vragen te beantwoorden of informatie te verschaffen. Het staat jullie vrij de oudercommissie te benaderen met zaken die jullie belangrijk vinden of om ideeën aan te dragen.

De notulen van deze vergaderingen zijn op te vragen bij de leidinggevende. Het is belangrijk voor het kinderdagverblijf om te weten wat er leeft bij ouders. Tevens zien wij het als een plicht om ouders van de oudercommissie als eerst op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen.
De oudercommissie heeft ook een adviesrecht en informatierecht t.a.v. de volgende punten:

Leden van de oudercommissie

Het e-mailadres van onze oudercommissie is oudercommissie@kdvratjetoe.nl. Je kunt via dit e-mailadres aangeven dat je interesse hebt om lid te worden of als je een keer een vergadering wilt bijwonen. Je kunt de oudercommissie ook suggesties aan de hand doen of vragen stellen, wellicht kunnen zij jouw vraag of suggestie inbrengen in een vergadering.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op voor meer informatie